CyberGym:  Διατροφή και Άσκηση

Πρώτη δημοσίευση 10/07/06, τροποποίηση 18/03/07.

Αρχική     Επικαιρότητα     Εξοπλισμοί

Προγράμματα Διατροφής - Άσκησης Όργανα Γυμναστικής για Σπίτια
Εξοπλισμοί Γυμναστηρίων Προβληθείτε στο CyberGym.gr

Γενικές διαιτητικές οδηγίες στις οποίες βασίζεται το πρόγραμμά μας

 

Οι βασικές θρεπτικές ουσίες πρέπει να λαμβάνονται από τη διατροφή στις κατάλληλες ποσότητες και αναλογίες για να διατηρήσουν την καλή υγεία και για να αποτρέψουν τις ασθένειες ανεπάρκειας. Μια ανεπάρκεια σε ουσιαστική θρεπτική ουσία προκαλεί σημάδια και συμπτώματα που μπορούν να αποτραπούν ή να θεραπευτούν από μια επόμενη αυξημένη λήψη της θρεπτικής ουσίας.

Ακριβώς όπως μια μειωμένη πρόσληψη μιας θρεπτικής ουσίας μπορεί να προκαλέσει κάποια ασθένεια, η αυξημένη πρόσληψη μιας θρεπτικής ουσίας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ασθένεια. Παραδείγματος χάριν, η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, το λίπος (ειδικά κορεσμένο λίπος) και το οινόπνευμα έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη καταστάσεων συγκεκριμένων χρόνιων ασθενειών. Η υπερβολική πρόσληψη μερικών βιταμινών και των περισσότερων από τα ιχνοστοιχεία επίσης έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν είτε σε οξείες είτε σε μακροπρόθεσμες διαταραχές.

Για τις περισσότερες θρεπτικές ουσίες, υπάρχει μια ασφαλής και επαρκής περιοχή διαιτητικής πρόσληψης που ικανοποιεί τις θρεπτικές απαιτήσεις αλλά δεν προκαλεί τα ανεπιθύμητα συμπτώματα. Η ανάγκη να καθιερωθούν οι στόχοι για την καλή διατροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες οδήγησε στην ίδρυση της Επιτροπής Τροφίμων και Διατροφής, με το σημερινό όνομα «Επιτροπή Τροφίμων και Διατροφής του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών» της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών. Η Επιτροπή αυτή έχει καθιερώσει τις Συνιστώμενες Ημερήσιες Προσλήψεις (ΣΗΠ) για την ενέργεια και άλλες ουσιαστικές θρεπτικές ουσίες για να στηρίξει την κανονική ανάπτυξη, την εξέλιξη και την υγεία.

 

Διαιτητικές οδηγίες για τη μείωση της υψηλής πίεσης αίματος

Οι διαιτητικοί παράγοντες που συμβάλλουν σαφώς στην υψηλή πίεση αίματος περιλαμβάνουν την παχυσαρκία και την υπερβολική πρόσληψη του νατρίου και του αλκοόλ. Η μέση καθημερινή κατανάλωση νατρίου των 4000 έως 6000 mg από ενήλικες Αμερικανούς είναι ουσιαστικά επάνω από τη συνιστώμενη από το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών περιοχή των 1100 mg με 3300 mg για την ασφαλή και επαρκή πρόσληψη και είναι 5 έως 10 φορές υψηλότερη από το ποσό που απαιτείται.

Ο ισχυρός συσχετισμός μεταξύ της παχυσαρκίας και της υπέρτασης και η καταδειγμένη μείωση της πίεσης αίματος που εμφανίζεται με την απώλεια βάρους προτείνουν ότι η συντήρηση του επιθυμητού βάρους του σώματος πρέπει να είναι ένας στόχος για τον πληθυσμό.

Ομοίως, υπάρχει ένας άμεσος συσχετισμός μεταξύ της πίεσης αίματος και της κατανάλωσης οινοπνεύματος πέρα από περίπου δύο μέτριου τύπου ποτά καθημερινά.

Κάποια στοιχεία δείχνουν ότι μια μείωση της πίεσης αίματος συνδέεται με την αυξανόμενη πρόσληψη του καλίου, του ασβεστίου, του μαγνησίου και των ινών.

Η επίτευξη και η διατήρηση του επιθυμητού βάρους σωμάτων και ο μετριασμός του νατρίου και της πρόσληψης οινοπνεύματος μπορούν να μειώσουν την πίεση αίματος στους ασθενείς με ήπια και μέτρια υπέρταση και να μειώσουν την ανάγκη για τα αντι-υπερτασικά φάρμακα. Τέτοιοι ασθενείς πρέπει να ενημερωθούν για το πιθανό όφελος αυτών των διαιτητικών πρακτικών, μαζί με τη σπουδαιότητα των επαρκών θερμιδικών δαπανών μέσω της άσκησης και τη μετριοπάθεια της πρόσληψης λίπους για να μειώσουν τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης αίματος και τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.

 

Διαιτητικές οδηγίες για το διαβήτη

Ο ρόλος των ειδικών διαιτητικών παραγόντων στο διαβήτη.

Θερμίδες

Η θερμιδική πρόσληψη πρέπει να είναι επαρκής, όταν προορίζεται να επιτύχει και να διατηρήσει ένα επιθυμητό βάρος. Η παχυσαρκία συνδέεται έντονα με την αρχή και τη σοβαρότητα του διαβήτη Τύπου ΙΙ. Τουλάχιστον 80 τοις εκατό των ατόμων με διαβήτη Τύπου ΙΙ είναι περισσότερο από 15 τοις εκατό παραπάνω από το επιθυμητό βάρος τους κατά το χρόνο της διάγνωσης. Μερικές εκτιμήσεις προτείνουν ότι νέες περιπτώσεις αυτής της κατάστασης θα μπορούσαν να μειωθούν σε σχεδόν το μισό με την παρεμπόδιση της παχυσαρκίας στους μέσης ηλικίας ενηλίκους.

Λίπος

Ο παραδοσιακός περιορισμός της πρόσληψης υδατανθράκων σε άτομα με διαβήτη οδηγεί σε μια αυξανόμενη πρόσληψη λίπους (και, συνήθως, κορεσμένου λίπους) επειδή το επί τοις εκατό ποσοστό της πρωτεΐνης στην ανθρώπινη διατροφή τυπικά δεν ποικίλλει πολύ. Αυτή η μεγάλη κατανάλωση κορεσμένου λίπους μπορεί να είχε συμβάλει στις συχνές καρδιαγγειακές περιπλοκές που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν μεταξύ των ατόμων με διαβήτη. Για να βοηθήσει στη μείωση αυτού του αυξανόμενου κινδύνου για τις στεφανιαίες καρδιακές παθήσεις, μια διατροφή χαμηλή στο συνολικό λίπος, κορεσμένο λίπος και στη χοληστερόλη έχει συστηθεί από την Αμερικανική Ένωση Διαβήτη (Ομάδα Εργασίας 1987).

Η πρόσληψη λίπους πρέπει να αντιστοιχεί στο 30 τοις εκατό ή λιγότερο των συνολικά προσλαμβανόμενων θερμίδων. Επειδή το διαιτητικό λίπος περιέχει περισσότερο από δύο φορές τις θερμίδες είτε της πρωτεΐνης είτε του υδατάνθρακα, μια μείωση της πρόσληψης λίπους πρέπει να οδηγήσει σε μια ευνοϊκότερη θερμιδική ισορροπία, ειδικά όταν συνοδεύεται αυτή η διαιτητική αλλαγή με τα κατάλληλα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Ο έλεγχος της παχυσαρκίας με τη μείωση της πρόσληψης διαιτητικού λίπους πρέπει να βοηθήσει στη μείωση της εμφάνισης του διαβήτη Τύπου ΙΙ και να είναι επίσης σύμφωνη με τις διαιτητικές συστάσεις για την πρόληψη των στεφανιαίων καρδιακών παθήσεων, την υπέρταση και μερικούς τύπους καρκίνων.

Υδατάνθρακες

Μια διατροφή που παρέχει 50 έως 60 τοις εκατό των συνολικών θερμίδων από τους υδατάνθρακες συστήνεται για άτομα με διαβήτη (Αμερικανική Ένωση Διαβήτη, Ομάδα Εργασίας 1987), όχι μόνο επειδή οι διατροφές υψηλών υδατανθράκων βελτιώνουν την ανοχή στη γλυκόζη και την ευαισθησία στην ινσουλίνη, αλλά και επειδή η μειωμένη πρόσληψη λίπους -- ειδικά του κορεσμένου λίπους -- που συνοδεύει μια διατροφή υψηλών υδατανθράκων μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ένας τύπος τεχνικών προγραμματισμού γεύματος που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του διαβήτη είναι ο υπολογισμός των υδατανθράκων. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι υδατανθράκων: οι απλοί και οι σύνθετοι. Οι απλοί υδατάνθρακες καλούνται συνήθως σάκχαρα. Τα άμυλα και η ίνες είναι σύνθετοι υδατάνθρακες. Και τα σάκχαρα και τα άμυλα διασπώνται στο σώμα σε γλυκόζη. Η Αμερικανική Ένωση Διαβήτη έχει καθορίσει ότι είναι η συνολική ποσότητα υδατάνθρακα που τρώτε που είναι σημαντική και υπάρχουν λίγα τα στοιχεία για να υποστηριχθεί ο περιορισμός των τροφίμων, που περιέχουν σάκχαρα. Το πρόγραμμά μας ελέγχει την κατανάλωση υδατανθράκων.

Πρωτεΐνη

Οι πρωτεϊνικές απαιτήσεις των ατόμων με διαβήτη υπό καλό έλεγχο φαίνονται να είναι οι ίδιες με εκείνες των υγιών ατόμων δηλαδή μια καθημερινή πρόσληψη 0,8 g/kg του βάρους σώματος για τους ενήλικες και κάπως μεγαλύτερων προσλήψεων για τα νήπια, τα παιδιά και τις έγκυες ή θηλάζουσα γυναίκες (NRC 1980). Όταν τα επίπεδα ινσουλίνης είναι κανονικά, η πρωτεΐνη αποθηκεύεται στο σώμα και η χρήση των αμινοξέων για τη σύνθεση γλυκόζης είναι περιορισμένη. Σε άτομα με πτωχά ελεγχόμενο διαβήτη, οι διαιτητικές απαιτήσεις πρωτεΐνης μπορούν να αυξηθούν επειδή η πρωτεΐνη χρησιμοποιείται για να συνθέσει τη γλυκόζη.

Τα άτομα με διαβήτη και ταυτόχρονη νεφρική ανεπάρκεια πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική πρωτεϊνική πρόσληψηΗ αυξανόμενες ροή και διήθηση αίματος από το νεφρικό τριχοειδές σύστημα οδηγεί σε εξασθενισμένη νεφρική λειτουργία στα άτομα με διαβήτη και η αυξανόμενη πρωτεϊνική πρόσληψη μπορεί να επιδεινώσει τη νεφρική ζημία. Επιπλέον, ο πρωτεϊνικός περιορισμός επιβραδύνει το ποσοστό πτώσης στη νεφρική λειτουργία στα άτομα με διαβητική νεφροπάθεια. Επειδή οι προηγούμενες διαιτητικές συστάσεις για τα άτομα με διαβήτη υπογράμμισαν μερικές φορές την πρωτεΐνη και επειδή ο μέσος Αμερικανός τρώει περισσότερη πρωτεΐνη από ότι είναι απαραίτητη για να διατηρήσει την υγεία του, οι τρέχουσες συστάσεις προτείνουν ότι οι άνθρωποι με διαβήτη πρέπει να μειώσουν την πρωτεϊνική πρόσληψη κάτω από το επίπεδο που καταναλώνεται από τους Αμερικανούς (ομάδα εργασίας 1987 του American Diabetes Association).

Χοληστερόλη

Η κατανάλωση χοληστερόλης πρέπει να περιοριστεί στα 300 mg/ημέρα ή λιγότερο για να μειώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ασβέστιο

Υψηλά επίπεδα χοληστερόλης ορού έχουν παρατηρηθεί στα ασβέστιο-ανεπαρκή ζώα των εργαστηρίων. Στους ανθρώπους, μια ανέλεγκτη μελέτη 10 υπερλιπιδικών ατόμων έδειξε ότι η προσθήκη 800 mg ασβεστίου καθημερινά πάνω από 1 έτος μείωσε τα επίπεδα χοληστερόλης αίματος κατά 25 τοις εκατό. Για τους διαβητικούς, τα συμπληρώματα ασβεστίου μπορούν να είναι απαραίτητα κάτω από ειδικές περιστάσεις.

Κάλιο

Η ελάχιστη ΣΗΠ για το κάλιο είναι περίπου 1.600 έως 2.000 mg ανά ημέρα. Εντούτοις, δεδομένου ότι υπάρχουν ιδιαίτερα στοιχεία ότι το διαιτητικό κάλιο ασκεί μια ευεργετική επίδραση στην υπέρταση, το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών συστήνει ότι η κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών πρέπει να αυξάνεται για να αυξήσει την πρόσληψη καλίου των ενηλίκων σε περίπου 3.500 mg ημερησίως.

Νάτριο

Το νάτριο πρέπει να περιοριστεί σε 1.000 mg/1.000 kcal και να μην υπερβεί τα 3.000 mg/ημέρα για να ελαχιστοποιήσει τα συμπτώματα της υπέρτασης.

Ίνες

Πρόσφατες μελέτες έχουν προτείνει ότι μια υψηλότερη από την τυπική πρόσληψη των διατροφικών ινών για τους Αμερικανούς θα μπορούσε να βελτιώσει πολλές κλινικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανώμαλης ανοχής στη γλυκόζη του διαβήτη. Μερικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι δίαιτες που περιέχουν υψηλότερες ποσότητες ινών (ιδιαίτερα υδροδιαλυτών ινών) και υδατανθράκων συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης αίματος και ορού λιπιδίων.

Οι δίαιτες με πολύ υψηλούς υδατάνθρακες  και υψηλές ίνες, που παρέχουν 70 τοις εκατό των θερμίδων από τους υδατάνθρακες και 35 γρ. φυτικών ινών ανά 1.000 θερμίδες, βελτιώνουν σταθερά την ανοχή της γλυκόζης, μειώνουν τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος νηστείας, μειώνουν τις ανάγκες ινσουλίνης καθώς και τις συγκεντρώσεις χοληστερόλης ορού. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε μακροπρόθεσμες μελέτες σε σύγκριση με μια μετριότερη διατροφή που παρέχει 55 έως 60 τοις εκατό των θερμίδων από τους υδατάνθρακες και 25 γρ. Των φυτικών ινών ανά 1.000 θερμίδες.

Εναλλακτικές γλυκαντικές ουσίες

Οι θρεπτικές εναλλακτικές γλυκαντικές ουσίες είναι σάκχαρα όπως η φρουκτόζη και η σορβιτόλη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές θερμίδων. Η ασπαρτάμη, για να κυριολεκτήσουμε, είναι μια θρεπτική γλυκαντική ουσία, αλλά χρησιμοποιείται σε τόσο μικρές ποσότητες ώστε η θερμιδική συμβολή της είναι ελάχιστη. Οι μη θρεπτικές εναλλακτικές γλυκαντικές ουσίες, όπως η σακχαρίνη και η cyclamate, δεν παρέχουν ουσιαστικά καμία θερμίδα σε σχέση με τη γλυκύτητά τους. Οι εναλλακτικές γλυκαντικές ουσίες μπορούν να είναι χρήσιμες για τα άτομα με διαβήτη που ακολουθούν δίαιτες με περιορισμό στα σάκχαρα και για να παρέχουν τη γλυκύτητα χωρίς σχετική υπεργλυκαιμία και, σε μερικές περιπτώσεις, για να βοηθήσουν στη μείωση της θερμιδικής πρόσληψης στα υπέρβαρα άτομα.

 

Σημαντική Παρατήρηση: Οι διαιτητικές οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα προέρχονται από την έρευνα που δημοσιεύεται από τις υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης και από τις ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις υγείας. Οι θρεπτικές οδηγίες σε αυτό το τμήμα παρατίθενται μόνο πληροφοριακά. Πριν υιοθετεί οποιαδήποτε διατροφή, παρακαλώ λάβετε την έγκριση από τον παθολόγο σας.

 

Χαμηλότερη διατροφή χοληστερόλης

Η συνιστώμενη θεραπεία: Μια δίαιτα που μειώνει τη χοληστερόλη αίματος.

Οποιοιδήποτε κι αν είναι οι λόγοι για το υψηλό επίπεδο χοληστερόλης στο αίμα σας -- διατροφή, κληρονομικότητα, ή και οι δύο -- η θεραπεία που θα ορίσει πρώτα ο γιατρός σας είναι μια κατάλληλη δίαιτα. Εάν το επίπεδο χοληστερόλης του αίματός σας δεν έχει μειωθεί αρκετά μετά από προσεκτική εφαρμογή της δίαιτας αυτής για 6 μήνες, ο γιατρός σας μπορεί να προτείνει την προσθήκη φαρμακευτικής αγωγής στη διαιτητική θεραπεία σας για τη μείωση της χοληστερόλης. Θυμηθείτε, η κατάλληλη δίαιτα είναι ένα πολύ ουσιαστικό βήμα στην επεξεργασία της υψηλής χοληστερόλης αίματος. Τα φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης είναι αποτελεσματικότερα όταν συνδυάζονται με τη διατροφή. Κατά συνέπεια τα φάρμακα προορίζονται να συμπληρώσουν, όχι να αντικαταστήσουν, μια δίαιτα χαμηλή σε κορεσμένα λίπη και χοληστερόλη.

 

Ποιες αλλαγές θα πρέπει να κάνετε στη δίαιτά σας;

Η νέα σας δίαιτα πρέπει να είναι χαμηλή σε κορεσμένα λίπη και χαμηλή σε χοληστερόλη και να είναι επαρκής σε όλες τις θρεπτικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεΐνης, των υδατανθράκων, του λίπους, των βιταμινών και των ανόργανων αλάτων.

 

1 - Τρώτε λιγότερο τα πλούσια σε λίπη τρόφιμα

Υπάρχουν δύο σημαντικοί τύποι διαιτητικών λιπών: τα κορεσμένα και τα ακόρεστα. Τα ακόρεστα λίπη ταξινομούνται περαιτέρω ως πολυακόρεστα ή μονοακόρεστα λίπη. Μαζί, τα κορεσμένα και τα ακόρεστα λίπη δίνουν το συνολικό λίπος. Όλα τα τρόφιμα που περιέχουν λίπος περιέχουν ένα μίγμα αυτών των δύο κατηγοριών λιπών.

Ένας από τους στόχους στη δίαιτα μείωσης της χοληστερόλη του αίματός σας είναι να προσληφθεί το λιγότερο συνολικό λίπος, επειδή αυτό είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να προσληφθεί το λιγότερο κορεσμένο λίπος. Επειδή το λίπος είναι η πλουσιότερη πηγή θερμίδων, αυτό θα βοηθήσει επίσης να μειώσει τον αριθμό θερμίδων που λαμβάνετε κάθε ημέρα. Εάν είστε υπέρβαροι, η απώλεια βάρους είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης αίματος. Εάν δεν είστε υπέρβαροι, τότε βεβαιωθείτε ότι αντικαθιστάτε τις θερμίδες από το λίπος με την κατανάλωση περισσότερων τροφίμων υψηλών στους σύνθετους υδατάνθρακες. Μην ξεχνάτε, όμως, ότι η υπερβολική κατανάλωση υδατανθράκων σας ξαναγυρίζει στην αποθήκευση λίπους.

 

2 - Τρώτε λιγότερο κορεσμένο λίπος

Το κορεσμένο λίπος ανεβάζει το επίπεδο χοληστερόλης του αίματός σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη διατροφή σας. Ο καλύτερος τρόπος να μειωθεί το επίπεδο χοληστερόλης του αίματός σας είναι να μειωθεί η ποσότητα του κορεσμένου λίπους που τρώτε.

Τα ζωικά προϊόντα ως ομάδα είναι μια σημαντική πηγή κορεσμένου λίπους στη μέση αμερικανική διατροφή. 

 

3 - Υποκαταστήστε το κορεσμένο λίπος με ακόρεστο

Το ακόρεστο λίπος βοηθά πραγματικά στη μείωση των επίπεδων χοληστερόλης όταν αντικαθιστά το κορεσμένο λίπος. Επομένως, οι επαγγελματίες της υγείας συστήνουν, όταν τρώτε λίπη, τότε τα ακόρεστα λίπη (πολυακόρεστα και μονοακόρεστα λίπη) να αντικαθιστούν μέρος του κορεσμένου λίπους όποτε αυτό είναι δυνατόν.

 

4 - Τρώτε λιγότερο τα υψηλά σε χοληστερόλη τρόφιμα

Η διατροφική χοληστερόλη είναι μια κέρινη, λιπαρή ουσία που βρίσκεται στα τρόφιμα που προέρχονται από τα ζώα. Αν και δεν είναι το ίδιο με το κορεσμένο λίπος, η διατροφική χοληστερόλη μπορεί επίσης να σας ανεβάσει το επίπεδο της χοληστερόλης αίματος. Επομένως, είναι σημαντικό να καταναλώνονται λιγότερο τα τρόφιμα που είναι υψηλά σε χοληστερόλη. Ενώ η χοληστερόλη απαιτείται για την κανονική λειτουργία του σώματος, το συκώτι σας κάνει αρκετή για τις ανάγκες του σώματός σας, έτσι ώστε δεν χρειάζεται να τρώτε οποιαδήποτε επιπλέον χοληστερόλη.

 

5 - Υποκαταστήστε το κορεσμένο λίπος με σύνθετους υδατάνθρακες

Αντίθετα με τη δημοφιλή πεποίθηση, τρόφιμα υψηλά σε υδατάνθρακες (όπως τα ζυμαρικά, το ρύζι, οι πατάτες) είναι χαμηλότερα σε θερμίδες από τα τρόφιμα τα υψηλά σε λίπος. Επιπλέον, είναι καλές πηγές βιταμινών και ανόργανων αλάτων. Αυτό που προσθέτει τις θερμίδες σε αυτά τα τρόφιμα είναι οι προσθήκες βουτύρου, πλούσιων σαλτσών, πλήρους γάλακτος ή της κρέμας, οι οποίες είναι υψηλές σε λίπος, ειδικά κορεσμένο λίπος. Είναι σημαντικό να μην προστίθενται όλα αυτά στα τρόφιμα υψηλών υδατανθράκων με τα οποία αντικαθιστάτε ουσιαστικά τα υψηλά σε λίπος τρόφιμα.

 

Επιπλέον, πρέπει να:

6 - Διατηρείτε ένα επιθυμητό βάρος

Οι άνθρωποι που είναι υπέρβαροι συχνά έχουν τα πιο υψηλά επίπεδα χοληστερόλης αίματος από τους ανθρώπους με το επιθυμητό βάρος. Μπορείτε να μειώσετε το βάρος σας με την κατανάλωση λιγότερων θερμίδων και με την αύξηση της σωματικής δραστηριότητάς σας σε κανονική βάση. Η έρευνα έχει δείξει ότι κατά μέσον όρο, κάθε ένα κιλό του πλεονάζοντος λίπους του σώματος συμβάλλει κατά 1 mg/dl στη συνολική χοληστερόλη του αίματός σας.

 

Σημαντική Παρατήρηση: Οι διαιτητικές οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα προέρχονται από την έρευνα που δημοσιεύεται από τις υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης και από τις ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις υγείας. Οι θρεπτικές οδηγίες σε αυτό το τμήμα δίνονται μόνο πληροφοριακά. Πριν υιοθετεί οποιαδήποτε διατροφή, παρακαλώ λάβετε την έγκριση από τον παθολόγο σας.

 

Οι εφαρμογή των διαιτητικών οδηγιών στον έλεγχο του βάρους

   για να χάσει κάποιος βάρος, πρέπει να μειώσει τη θερμιδική πρόσληψη, να αυξήσει τις θερμιδικές δαπάνες ή να κάνει και τα δύο. Το πρόγραμμά μας είναι ιδανικά προσανατολισμένο σε αυτό το σκοπό.

   επειδή το λίπος περιέχει περισσότερο από δύο φορές τη θερμιδική αξία ανά γραμμάριο από την  πρωτεΐνη ή τους υδατάνθρακες, το ευρύ κοινό θα ωφελείτο από τη μειωμένη πρόσληψη λίπους. Η Επιτροπή Τροφίμων και Διατροφής του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ σύστησε ότι η περιεκτικότητα σε λίπος της αμερικάνικής διατροφής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της θερμιδικής πρόσληψης. Το λογισμικό μας υπολογίζει και επιδεικνύει τη γραφική ανάλυση της περιεκτικότητας σε λίπος για κάθε πρόσληψη τροφίμων (περίπου 5.000 στοιχεία στην επαγγελματική βάση δεδομένων μας και επίσης εκείνα από τη βάση δεδομένων του χρήστη) καθώς επίσης και για την καθημερινή κατανάλωση τροφίμων σας. Το πρόγραμμα ελέγχει επίσης το μέγιστο επίπεδο λίπους, το οποίο τίθεται για εσάς, για να εντοπίζει εύκολα τα πλούσια σε λίπη τρόφιμα: όταν το διευκρινισμένο ποσοστό της ενέργειας από το λίπος ξεπερνιέται, μια κόκκινη εικόνα επιδεικνύεται και συνδέεται με το υπεύθυνο στοιχείο τροφίμων.

   Τα σάκχαρα και το οινόπνευμα παρέχουν τις θερμίδες από τους υδατάνθρακες αλλά καμία άλλη θρεπτική ουσία. Άτομα που επιδιώκουν να επιτύχουν και να διατηρήσουν το επιθυμητό βάρος τους δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες αδιάκριτα. Το πρόγραμμά μας διαχωρίζει αυτά τα στοιχεία στις ομάδες τροφίμων τους για τον εύκολο εντοπισμό και την αποφυγή.

   Επιπλέον, οι δίαιτες εξαιρετικά χαμηλών θερμίδων (300 έως 400 kcal ανά ημέρα) πρέπει να αποφεύγονται, επειδή μπορεί να είναι δύσκολο να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες σε βιταμίνες και μέταλλα στις δίαιτες χαμηλών θερμίδων. Τέτοιες δίαιτες “καμικάζι” λειτουργούν σπάνια εάν ο στόχος σας είναι να χάσετε το βάρος μόνιμα. Κατ' αρχάς, επειδή το βάρος που χάνετε είναι συνήθως νερό του σώματος, θα επιστρέψει αμέσως, όταν επιστρέψετε στην κανονική σας καθημερινότητα. Δεύτερον, οι σοβαρά περιοριστικές δίαιτες δεν είναι βιώσιμες για τους περισσότερους ανθρώπους σε μακροπρόθεσμη βάση. Το λογισμικό μας βοηθά να προσδιορίσουμε αυτές τις ανεπαρκείς δίαιτες. Βοηθά επίσης να σχεδιάσουμε εκείνες που είναι υγιείς, ποικίλες και ισορροπημένες επειδή το πρόγραμμα επιτρέπει να επιλέξουμε σοφά από χιλιάδες τρόφιμα.

   Τα στοιχεία δείχνουν ότι η άσκηση καίει τις θερμίδες, αυξάνει την αναλογία του μυϊκού ιστού προς τον λιπώδη ιστό, και, επομένως, αυξάνει το ποσοστό μεταβολισμού. Τα υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας είναι σημαντικά για την επίτευξη του επιθυμητού βάρους σώματος μεταξύ των ατόμων του γενικού πληθυσμού. Ο κανόνας σχετικά με την άσκηση είναι να γίνεται αργά και σταθερά. Το λογισμικό μας παρέχει μια κατάλληλη δυνατότητα για να σας βοηθήσει να καθορίσετε πόση ενέργεια χρησιμοποιείτε μέσω των κοινών δραστηριοτήτων και των ασκήσεων. Κατά συνέπεια, μπορείτε να προσδιορίσετε εκείνες τις δραστηριότητες που μπορούν να είναι χωρίς αποτέλεσμα ή εκείνες που είναι πάρα πολύ επίμονες σε σχέση με το αποτέλεσμα. Μετά από συζήτηση με τον παθολόγο σας και τον γυμναστή σας, μπορείτε να επινοήσετε ένα πρόγραμμα ασκήσεων που είναι κατάλληλο για τη φυσική σας κατάστασή.

   Όταν σχεδιάζουμε μια διατροφή για σας, σιγουρευόμαστε ότι είναι ποικίλη και ισορροπημένη.  [Χρησιμοποιούμε το εργαλείο ανάλυσης σε πυραμίδες τροφίμων για να καθορίσουμε εάν η δίαιτα που σας προτείνουμε προσαρμόζεται στην πυραμίδα οδηγών τροφίμων του USDA. ] Γενικά, επιλέγουμε τα τρόφιμα που συμπαθείτε εφ' όσον είναι χαμηλά σε λίπος. Η δίαιτα δεν σημαίνει στέρηση.        

   Είναι καλύτερο να υπάρχουν διάφορα μικρά γεύματα από λίγα και μεγάλα. Οι άνθρωποι που λαμβάνουν μεγάλα και αραιά γεύματα τείνουν να κερδίσουν περισσότερο βάρος από εκείνους που τρώνε μικρότερες ποσότητες (αλλά το ίδιο σύνολο) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γραφικές αναλύσεις μας επιτρέπουν να επιθεωρούμε και να διανέμουμε τη θρεπτική πρόσληψή σας ομοιόμορφα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας όπως επιδιώκεται.

 

Σημαντική Παρατήρηση: Οι διαιτητικές οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα προέρχονται από την έρευνα που δημοσιεύεται από τις υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης και από τις ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις υγείας. Οι θρεπτικές οδηγίες σε αυτό το τμήμα παρατίθενται μόνο πληροφοριακά. Πριν υιοθετεί οποιαδήποτε διατροφή, παρακαλώ λάβετε την έγκριση από τον παθολόγο σας.

 

Οι κύριες χρήσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμά μας μπορεί να κάνει πολλά χρήσιμα πράγματα για σας:

Στο απλούστερο επίπεδο, μπορεί να καθορίσει το ιδανικό βάρος σας και να σας συστήσει τα υγιεινότερα επίπεδα θρεπτικής και θερμιδικής πρόσληψης.

Μερικές από τις σημαντικότερες χρήσεις αυτού του προγράμματος είναι 

   να αναλύει την τρέχουσα διατροφή σας για την προσαρμογή της στις συγκεκριμένες οδηγίες,

   να παράγει αυτόματα τις επιλογές που ικανοποιούν τις διαιτητικές απαιτήσεις σας,

   να καθιερώνει ένα σχέδιο ελέγχου βάρους, κτλ.


www.cybergym.gr    

Αρχική     Επικαιρότητα     Εξοπλισμοί