CyberGym:  16 - Γυμναστήρια

Πρώτη δημοσίευση 10/11/2006. Τελευταία τροποποίηση 28/11/2006.

Αρχική     Επικαιρότητα     Εξοπλισμοί

Προγράμματα Διατροφής - Άσκησης

Εξοπλισμοί Γυμναστηρίων

Προβληθείτε στο CyberGym.gr


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

 


Κριτική επί των Άρθρων του Προεδρικού Διατάγματος
για την Άδεια Λειτουργίας των Γυμναστηρίων
( Γράψτε μας τις απόψεις σας: e.persidis@cybergym.gr )


ΑΡΘΡΟ 1
Άδεια λειτουργίας

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί γυμναστήριο ή αθλητική σχολή, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με καταβολή ή μη αμοιβής, διδάκτρων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής απολαβής ύστερα από προηγούμενη άδεια λειτουργίας, που χορηγείται με απόφαση του Νομάρχη.

2. Ως γυμναστήριο νοείται κάθε μονάδα άθλησης σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο που έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις, προγραμμάτων ευλυγισίας διατάσεων, γυμναστικής για παιδιά, υδρογυμναστικής, θεραπευτικής γυμναστικής, παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων, παραδοσιακών χορών, αυτοάμυνας, κολύμβησης.

3. Ως αθλητική σχολή νοείται κάθε εκπαιδευτική μονάδα που έχει σκοπό την εκμάθηση ή καλλιέργεια αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος. Στις διατάξεις του παρόντος εμπίπτουν και οι προσφερόμενες από τα αθλητικά σωματεία υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων (αθλητικές ακαδημίες) του άρθρου 7 παρ. 2 ν. 2725/1999.

4. Η άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής χορηγείται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

5. Η άδεια ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οικεία νομαρχία, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12.

6. Η άδεια αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.

 

Σχόλια

Το πρώτο άρθρο αφορά στους ορισμούς των εννοιών και θα επανέλθουμε σε αυτό όταν περνάμε από τα επί μέρους άρθρα. Για πρώτη παρατήρηση έχουμε το ότι το "Κάθε" με το οποίο αρχίζει το Άρθρο 1 θα δείτε ότι δεν είναι καθόλου "Κάθε" , όταν διαβάσετε τους περιορισμούς.

3. Εδώ υπενθυμίζουμε το περιεχόμενο του Άρθρου 7, παρ. 2 του νόμου 2725/1999: "Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου."


ΑΡΘΡΟ 2
Παρεχόμενες υπηρεσίες

Τα Γυμναστήρια κατά τις διατάξεις του παρόντος έχουν ως σκοπό να παρέχουν:

1. Υπηρεσίες ομαδικής και ατομικής σωματικής άσκησης με σκοπό την σωματική ευρωστία, ευεξία και σωματική και ψυχική υγεία δια των μέσων της επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον τομέα αυτό. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής σωματικής άσκησης προς βελτίωση ειδικών ικανοτήτων και συντήρηση της ατομικής φυσιολογίας ή μεγιστοποίηση λειτουργιών ζωτικών οργάνων μετά από παθολογικές καταστάσεις και ιατρικές υποδείξεις από ειδικό προς τούτο επιστημονικό προσωπικό. Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών παρέχονται υπηρεσίες: ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις, προγραμμάτων ευλυγισίας, μυϊκών διατάσεων, κολύμβησης και συναφών σωματικών κινητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων ανάπτυξης και προαγωγής της αντοχής, δύναμης, ταχύτητας, ευλυγισίας και νευρο-μυο-κινητικών δραστηριοτήτων. Επίσης για το πλήρες και ολοκληρωμένο έργο των γυμναστηρίων παρέχονται υπηρεσίες υδρογυμναστικής, παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων για την τόνωση των μυών του προσώπου και του σώματος, καθώς και υπηρεσίες σάουνα, υδρομασάζ, μασάζ, σολάριουμ και ατμόλουτρου.

Φεβρουάριος 2008

Από την αναγνώστριά μας Χριστίνα Ρεουλλά έχουμε πάρει από το ΝΟΕ'07 το ακόλουθο email, το οποίο δημοσιεύουμε με καθυστέρηση και πολλά συγνώμη!

Επειδή η σελίδα σας στο διαδίκτυο είναι από τις πιο ενημερωμένες στο θέμα περί της έκδοσης αδείας των ιδιωτικών γυμναστηρίων και επειδή γνωρίζω κάποιες τροποποιήσεις του Π.Δ.219 νιώθω την ανάγκη να σας ενημερώσω.

Την 1 Αυγούστου 2007 εκδόθηκε ο Νόμος 3599 "Σύσταση Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών & άλλες Διατάξεις" στον οποίο το άρθρο 20 αναφέρει:

1. H παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ΠΔ. 219/2006 αντικαθίσταται ως εξής: "Ως γυμναστήριο νοείται κάθε μονάδα άθλησης σε κλειστό  ή ανοικτό χώρο που έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης , ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις, προγραμμάτων ευλυγισίας διαστάσεων, γυμναστικής για παιδιά, υδρογυμναστικής, παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων, παραδοσιακών χορών, αυτοάμυνας , κολύμβησης."

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 219/2006 αντικαθίσταται ως εξής: "Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής σωματικής άσκησης προς βελτίωση ειδικών ικανοτήτων και τη συντήρηση της ατομικής φυσιολογίας ή τη μεγιστοποίηση των λειτουργικών οργάνων"

3. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 219/2006 καταργείται

4. Η Δεύτερη παράγραφος του άρθρου 2 του Π.Δ. 219/2006 καταργείται.

Φιλικά.

Χριστίνα Ρεουλλά

 

2. Υπηρεσίες αποκατάστασης της σωματικής υγείας από ειδικούς επιστήμονες της αθλητικής επιστήμης, η ειδίκευση των οποίων προκύπτει από ειδικό τίτλο ή βεβαίωση. Η εκτέλεση τέτοιων προγραμμάτων γίνεται μετά από ιατρική γνωμάτευση για την πρόληψη, βελτίωση κινητικών δυσλειτουργιών και παθήσεων συγγενών και επίκτητων, και ειδικότερα με την αποκατάσταση καρδιαγγειακών, αναπνευστικών, νευρολογικών, μυϊκών-σκελετικών ή ερειστικο-κινητικών, μεταβολικών και άλλων παθολογικών και τραυματικών διαταραχών, καθώς και για την προαγωγή της υγείας και ευρωστίας των κινητικώς πασχόντων γενικώς. Οι ως άνω κινητικές ενέργειες εκτελούνται με τις πράξεις ασκησιοθεραπείας και των κλινικών, εργαστηριακών-εργοφυσιολογικών μετρήσεων κινητικής αγωγής και κινητικής αποκατάστασης μετά από διάγνωση ή γνωμάτευση ιατρού και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Ως πράξεις προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής (ασκησιοθεραπείας) νοούνται τα μέσα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται στα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της αντίστοιχης ειδίκευσης, και κατέχουν σχετική βεβαίωση στην: κινησιοθεραπεία μόνο με γυμναστικές ασκήσεις (παθητικές, ενεργητικές, διατάσεις, ισομετρικές, ισοτονικές, ασκήσεις πλειομετρικής και μειομετρικής γυμναστικής), κινησιομάλαξη, προγράμματα καρδιαγγειακής αποκατάστασης και άλλων παθήσεων και προγράμματα ειδικής αγωγής στα άτομα με ειδικές ανάγκες κατά το αναλυτικό περιεχόμενο της ύλης μαθημάτων της κύριας ειδικότητας "προσαρμοσμένη φυσική αγωγή".

3. Υπηρεσίες σωματικής ψυχαγωγίας παιδιών και εκμάθησης παραδοσιακών και μοντέρνων χορών.

4. Υπηρεσίες ειδικής προπονητικής προς επίτευξη αθλητικών επιδόσεων και μεγιστοποίησης της σωματικής απόδοσης αθλητών με ειδικά προγράμματα.

5. Για τον καθένα από τους παραπάνω τομείς παρεχομένων γυμναστικών υπηρεσιών χρησιμοποιείται ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

6. Τα Γυμναστήρια λειτουργούν καθημερινά από 6.00 έως 24.00 και το Σάββατο από 6.00 έως 20.00, ενώ την Κυριακή παραμένουν κλειστά.

 

Σχόλια

Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 ορίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από ένα γυμναστήριο και η 5 καθορίζει ότι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες το προσωπικό πρέπει να είναι ειδικευμένο.

Η παράγραφος 6 καθορίζει ότι, επειδή αυτοί που έφτιαξαν το νόμο δεν γυμνάστηκαν ποτέ στη ζωή τους κάποια ώρα από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί καθώς και κάποια ώρα της Κυριακής, γι' αυτό και κανένας Έλληνας δεν πρέπει να γυμνάζεται αυτές τις ώρες. Και κυρίως οι ταλαιπωρημένοι από τις διπλές δουλειές τους που μόλις και μπορούν να ξεκλέβουν μια ώρα την εβδομάδα και μια ώρα την Κυριακή το πρωί και να γυμνάζονται υποτυπωδώς!

Αυτό αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων του πολίτη!

Από την άλλη μεριά κάποιος απλός γυμναζόμενος μπορεί να πει:

Αυτά που ξέρω (και είναι πολλοί αυτοί!) μου είναι αρκετά για να γυμναστώ και ένας γυμναστής ΔΕΝ θα μου προσφέρει τίποτα παραπάνω. Δεν τον χρειάζομαι και είναι δικαίωμά μου να μην τον θέλω και να μη θέλω να επιβαρύνομαι οικονομικά τις υπηρεσίες του σε ένα γυμναστήριο. Θέλω απλά "να νοικιάζω με το μήνα" ως άτομο 10 όργανα γυμναστικής και λίγο χώρο για να γυμνάζομαι μόνος μου. Όταν μάλιστα ΔΕΝ μου προσφέρονται "υπηρεσίες γυμναστικής" που έχουν ΦΠΑ 19%, αλλά "νοικιάζω σε μηνιαία βάση" για την ατομική μου γυμναστική το χώρο και τα όργανα του γυμναστηρίου από τον γυμναστηριούχο, τότε πρέπει να επιβαρύνομαι μόνο με 9%, όσο δηλαδή είναι ακριβώς ο νόμιμος ΦΠΑ για τις ενοικιάσεις των αθλητικών χώρων.

Είναι συνταγματικό και αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη να επιλέγει τον τρόπο που θα γυμναστεί και όχι να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης ούτε των γυμναστών ούτε του κάθε Αλογοσκούφη για να μαζέψει το ΦΠΑ!

Ακριβώς όπως είναι δικαίωμά μου να έχω καρκίνο και να παίρνω ... ασπιρίνη!

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ!!!


ΑΡΘΡΟ 3

Προϋποθέσεις λειτουργίας

1. Απαγορεύεται, κατά τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2725/1999, η συστέγαση ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής και αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

2. Επιτρέπεται η συστέγαση γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής με ξενοδοχειακή επιχείρηση, σχολή χορού, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σάουνας, ατμόλουτρου, σολάριουμ, μασάζ υδρομασάζ ινστιτούτο αισθητικής, κέντρο διαίτης, εφόσον αυτή διαθέτει την απαιτούμενη από τις οικείες διατάξεις άδεια λειτουργίας.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 2, στο καταστατικό του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου το οποίο υποβάλλει αίτηση για άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής πρέπει να καθορίζεται ως αποκλειστικός σκοπός το έργο της παροχής υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης ή της εκμάθησης ή καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος.

4. Κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή στεγάζεται υποχρεωτικώς σε ενιαίο χώρο. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων, το κάθε ένα από τα οποία πρέπει να πληροί αυτοτελώς τις προϋποθέσεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και να διαθέτει τη δική του αυτοτελή άδεια λειτουργίας.

5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω προσόντα:

α) Ο διευθυντής να είναι πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής άθλησης ή εκγύμνασης.

β) Οι διδάσκοντες, εκπαιδευτές, γυμναστές, προπονητές, να είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ ή να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος που έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο κρατικό φορέα. Εάν οι υπηρεσίες που παρέχει το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση, το προσωπικό απαιτείται να διαθέτει σχετική βεβαίωση, πιστοποίηση ή δίπλωμα του αρμόδιου κρατικού φορέα. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων απαιτείται η πρόσληψη πτυχιούχου διαιτολόγου ή ειδικού διατροφολόγου ή ειδικού αθλητικού επιστήμονα με ειδίκευση στην αθλητική διατροφή.

6. Ο διευθυντής του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του εσωτερικού τους κανονισμού, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται σε αυτόν και στις κείμενες διατάξεις. Ο διευθυντής απασχολείται κατά πλήρες ωράριο στο γυμναστήριο ή την αθλητική σχολή. Δεν επιτρέπεται το ίδιο φυσικό πρόσωπο να εργάζεται ως διευθυντής σε περισσότερα από ένα (1) γυμναστήρια ή αθλητικές σχολές. Δεν απαιτείται πρόσληψη διευθυντή από τα σωματεία που λειτουργούν αθλητικές σχολές κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1.

7. Το διοικητικό και το πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό πρέπει να είναι ανάλογο της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του αριθμού των εκγυμναζόμενων.

8. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται (όργανα, μηχανήματα, κλπ) πρέπει να είναι τα αναγκαία, κατάλληλα και ασφαλή για τους εκγυμναζόμενους.

9. Για την εγγραφή εκγυμναζόμενου απαιτείται η τήρηση ειδικής κάρτας, στην οποία βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκγυμνάζεται ή να αθλείται στο διδασκόμενο άθλημα. Η ίδια προϋπόθεση απαιτείται και για την κατ' έτος ανανέωση της εγγραφής. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής οφείλουν να επιδεικνύουν τις κάρτες εκγυμναζόμενων κατά τον έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος.

10. Εάν οι εκγυμναζόμενοι είναι κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών, για την εγγραφή τους απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν τη νόμιμη μέριμνα σ' αυτούς.

11. Για την πραγματοποίηση πωλήσεων αγαθών κυλικείου στο χώρο λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις αντίστοιχη άδεια. Απαγορεύεται η πώληση βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής από το γυμναστήριο ή την αθλητική σχολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας ή τις Αστυνομικές Αρχές, παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης επιβάλλεται από τον Νομάρχη πρόστιμο 20.000 ευρώ και προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι αποκαταστάσεως της νομιμότητας. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

 

Σχόλια

5α) Ο διευθυντής να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία με αποδεικτικά έγγραφα απασχόλησής του σε αντίστοιχη εργασία.

5β) Εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση, τότε "το προσωπικό απαιτείται να διαθέτει σχετική βεβαίωση, πιστοποίηση ή δίπλωμα του αρμόδιου κρατικού φορέα.". Επομένως, για τα Ολυμπιακά Αθλήματα καθώς και για τα μη Ολυμπιακά αθλήματα, που είναι όμως αναγνωρισμένα με πολιτικό ρουσφέτι από τη ΓΓΑ, υπάρχει πάντα το πτυχίο του εμπειρικού προπονητή, (δηλαδή εκείνου που "βαφτίστηκε" προπονητής από τη ΓΓΑ με 21 ημέρες φοίτησης σε ταχύρυθμα προγράμματα των 100 ωρών!), ενώ για αθλήματα μη διαθέτοντα "μπάρμπα στην Κορώνη", ώστε να αναγνωριστούν από τη ΓΓΑ, και άγνωστα στα ΤΕΦΑΑ προμηνύεται ο ... στραγγαλισμός τους ή φυσικά η υποταγή τους στον κομματικό ζυγό και συνεπώς μια δυσμενής περιθωριοποίηση των Ελλήνων που τα αγαπούν και εξασκούνται σε αυτά!

6. Τέρμα στα ψεύτικα χαρτιά του "διευθυντή-μαϊμού" σε 3-4 γυμναστήρια.

8. Ποία είναι τα κατάλληλα και ασφαλή όργανα και μηχανήματα και πώς πιστοποιούνται;

9. Αν ένας γυμναζόμενος αλλάξει τρία γυμναστήρια μέσα σε ένα χρόνο, θα βγάλει τρεις κάρτες ή θα γυρίζει την ίδια κάρτα στα γυμναστήρια; Μάλλον το δεύτερο φαίνεται πιο λογικό!

11. Τέρμα, με πρόστιμο 20.000 ευρώ, οι πωλήσεις συμπληρωμάτων διατροφής από τα γυμναστήρια. Και όμως ήταν το πιο κατάλληλο μέρος για να συζητήσεις και να κατατοπιστείς σχετικά με το τι προσφέρει το κάθε συμπλήρωμα διατροφής. Κανένας κοινός πωλητής καταστήματος δεν γνωρίζει τέτοιες λεπτομέρειες παρά μόνο οι εμπειρικοί προπονητές που έχουν δει τα αποτελέσματα με τα μάτια τους.


ΑΡΘΡΟ 4

Κτιριολογικά στοιχεία γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής

Προϋποθέσεις εγκαταστάσεων αθλητικών σχολών.

1. Οι χώροι και εν γένει οι εγκαταστάσεις άσκησης, άθλησης και διδασκαλίας πρέπει να είναι ανάλογοι του είδους των παρεχομένων υπηρεσιών και των αθλημάτων που διδάσκονται ή διενεργούνται σε αυτούς, σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Γενικές προδιαγραφές:

α) Το κτίριο ή τα κτίρια του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.

β) Ο συνολικός χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι τουλάχιστον εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι (όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, χώρος του λεβητοστασίου και ο χώρος του ανελκυστήρα). Ο συνολικός ωφέλιμος χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής που χρησιμοποιείται από τους εκγυμναζόμενους προς εκγύμναση ή εκμάθηση του αθλήματος είναι τουλάχιστον εβδομήντα (70) τετραγωνικά μέτρα. Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου ορίζεται σε δύο μέτρα και εξήντα εκατοστά (2,60).

γ) Η ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου άθλησης ανά εκγυμναζόμενο είναι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα.

δ) Το κτίριο και οι χώροι κυρίας χρήσης του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν επαρκή και ομοιόμορφο φυσικό και τεχνητό φωτισμό, καθώς και επαρκή αερισμό με φεγγίτες (που ανοίγουν με εύχρηστα μηχανικά μέσα) και με αθόρυβους εξαεριστήρες. Η χρήση κλιματιστικού δεν αντικαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα. Ο φωτισμός και αερισμός των ως άνω χώρων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του κτιριοδομικού κανονισμού.

ε) Το κτίριο ή τα κτίρια του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) χώρους αποδυτηρίων (ανδρών - γυναικών), με πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων. Η ελάχιστη επιφάνεια των αποδυτηρίων ορίζεται σε πενήντα εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου (0,50μ.) ανά εκγυμναζόμενο.

στ) Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε υπόγειους χώρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί (αποδυτήρια, αποθήκες οργάνων κλπ), κατά τις διατάξεις του ΓΟΚ.

ζ) Η λειτουργία του γυμναστηρίου δεν πρέπει να συνεπάγεται ηχητικές εκπομπές ή οχλήσεις των περίοικων, αλλιώς επιβάλλεται η ηχητική μόνωση. Η ανάγκη ηχομόνωσης διαπιστώνεται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της υπ' αριθμ. Α513010/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985) απόφασης του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Β. Χώροι υγιεινής.

Σε κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υπάρχουν οι παρακάτω χώροι υγιεινής:

α) Λουτρό με δύο (2) τουλάχιστον καταιωνιστήρες, ζεστού και κρύου νερού, για κάθε αποδυτήριο.

β) Τουλάχιστον δύο (2) αποχωρητήρια (ένα ανδρών και ένα γυναικών) για τους εκγυμναζόμενους, όταν η δυναμικότητα του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι μέχρι και ογδόντα (80) εκγυμναζόμενοι, αυξανόμενα κατά ένα (1) αποχωρητήριο για κάθε επιπλέον σαράντα (40) εκγυμναζόμενους.

γ) Στους χώρους υγιεινής πρέπει να υπάρχουν

1) Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και αποχέτευσης των αποχωρητηρίων, καθώς και λεκάνες υγιεινής.

2) Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός.

3) Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70μ.)

4) Ανθεκτική και αντιολισθηρή επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων.

5) Πόρτες που ανοίγουν από έξω προ στα μέσα.

6) Ένας τουλάχιστον νιπτήρας ανά δύο (2) αποχωρητήρια.

Γ. Μέτρα ασφάλειας και μέσα πρώτων βοηθειών.

α) Σε κεντρικό σημείο κάθε γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής υπάρχει επαρκής πυρασφάλεια, πιστοποιούμενη από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.

β) Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής ρεύματος.

γ) Σε κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο βοήθημα για την αντιμετώπιση τραυματισμών.

Δ. Ειδικές προϋποθέσεις εγκαταστάσεων αθλητικών σχολών

α) Για την πιστοποίηση αθλητικών σχολών που καλλιεργούν αναγνωρισμένα ή μη αθλήματα πρέπει να πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που τάσσουν οι κανονισμοί της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η υποχρέωση κατοχής ειδικής άδειας λειτουργίας καταλληλότητας του χώρου, η άδεια αυτή πρέπει να συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος.

β) Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται διαστάσεις σε σχέση με αριθμό εκγυμναζόμενων, νοείται ο αριθμός των ταυτοχρόνως εκγυμναζόμενων.

 

Σχόλια

Αστ) Κλείνουν τα γυμναστήρια με υπόγειους χώρους εκγύμνασης. Ερώτημα: Τι γίνεται με αυτά που έχουν ημιυπόγειους χώρους εκγύμνασης.

Αζ) Απαιτείται ηχομόνωση με βάση την υπ' αριθμ. Α513010/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985) απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Γα) Απαιτείται μελέτη πυρασφάλειας.

Δα) Για τις αθλητικές σχολές απαιτείται αποδεικτικό τήρησης των κανονισμών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.


ΑΡΘΡΟ 5

Κωλύματα και ασυμβίβαστα για την κτήση ιδιότητας εκπροσώπου ή διευθυντή ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής.

1. Δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύει γυμναστήριο ή αθλητική σχολή, καθώς και οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής και του διευθυντή του, προς την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ.

2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου το οποίο ιδρύει γυμναστήριο ή αθλητική σχολή ή ο ιδιοκτήτης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, καθώς και ο διευθυντής του γυμναστηρίου ή της σχολής δεν επιτρέπεται:

α) να έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με τη υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμα και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί,

β) να έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων,

γ) να τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής.

δ) να έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέργεσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ, 128 Η και 128 Θ και 130 ν. 2725/1999, όπως τα τρία πρώτα άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58, 59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α' 239).


 ΑΡΘΡΟ 6

Παράβολο λειτουργίας

1. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται καταβολή παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.

2. Για την ανανέωση ή επέκταση της αδείας απαιτείται καταβολή παραβόλου ύψους διακοσίων (200) ευρώ.

3. Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την περίθαλψη και την ενίσχυση ανασφαλίστων αθλητών, κατά τους όρους του άρθρου 36 του ν. 2725/1999.

 

Σχόλια

Βάσει της "Θεμελιώδους Αρχής της Επιβίωσης μιας Επιχείρησης", όλα τα ανωτέρω κόστη ο κάθε επιχειρηματίας γυμναστηριούχος θα τα μετακυλήσει  στον τελικό καταναλωτή, που είναι ο γυμναζόμενος! Αυτό σημαίνει ότι εγώ για να γυμναστώ σε ένα γυμναστήριο θα πρέπει να πληρώνω κερατιάτικα και την ασφάλιση των επαγγελματιών αθλητών (επαγγελματίες διότι όταν κάνουν τον αθλητισμό τους δεν ασχολούνται με κάποιο επάγγελμα και δεν παράγουν έργο) επί πλέον των όσων πληρώνω για τον εθνικό αθλητισμό μέσω της φορολογίας μου. Τα σαΐνια που έβγαλαν το νόμο, λοιπόν, θεσπίζουν ταυτόχρονα ότι η γυμναστική είναι και είδος πολυτελείας και όσοι ασχολούνται με αυτήν θα έχουν και την άνεση να πληρώνουν κάτι παραπάνω από ότι όλοι οι άλλοι Έλληνες για τον αθλητισμό της χώρας!


ΑΡΘΡΟ 7

Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας

1. Οι αιτήσεις και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμοδία Νομαρχία.

2. Ο αιτών δικαιούται να ζητήσει από την αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος, να προβεί σε προέλεγχο των κτιριολογικών προϋποθέσεων του χώρου, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή. Ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και η σχετική έκθεση που συντάσσεται από την επιτροπή κοινοποιείται στον αιτούντα εντός τριών (3) ημερών από την πραγματοποίηση του ελέγχου.

3. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της υποβολής στο οικείο Γραφείο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το αρμόδιο Τμήμα πραγματοποιεί τον έλεγχο της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών και, αν υπάρχουν ελλείψεις, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εγγράφως με συστημένη επιστολή. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπληρώσει τις επισημανθείσες ελλείψεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της επιστολής. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί, ο φάκελος με το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών επιστρέφεται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.

4. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης, παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης και ελέγχου, η οποία μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ενημερώνεται επί των δικαιολογητικών και, ύστερα από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους, προσέρχεται για έλεγχο στους χώρους του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, η επιτροπή συντάσσει την ίδια ημέρα τεκμηριωμένη έκθεση καταλληλότητας ή μη του κτιρίου και του αθλητικού εξοπλισμού και εισηγείται της χορήγησης ή μη της άδειας λειτουργίας. Η εισήγηση της επιτροπής υποβάλλεται στο Νομάρχη εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την σύνταξή της. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της εισήγησης ο αρμόδιος Νομάρχης αποφασίζει για την χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.

 

5. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την χορήγηση της αδείας λειτουργίας, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια, υποχρεούται να υποβάλλει στην οικεία Νομαρχία κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού της, θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, άλλως η άδεια λειτουργίας λογίζεται ως μηδέποτε χορηγηθείσα.

 

Σχόλια

Ας παρακολουθήσουμε τα σενάρια:

Περίπτωση πρώτη: Νέο Γυμναστήριο.

Θέλω να ανοίξω ένα καινούριο γυμναστήριο και βρίσκω το χώρο. Κάνω αίτηση στη Νομαρχία για προέλεγχο και περιμένω 15 ημέρες να το ελέγξει. Έρχεται, το ελέγχει και σε τρεις ημέρες μου στέλνει συστημένα την έκθεση. 15 + 3 + 3(το γράμμα) = 21 εργάσιμες. Και 6 οι αργίες το λιγότερο μας κάνουν 27! Ποιός ιδιοκτήτης κρατάει το ακίνητό του ξενοίκιαστο ένα μήνα για χάρη μου χωρίς καπάρο; Έχω δώσει, λοιπόν, καπάρο το οποίο χάνω αν ο προέλεγχος είναι αρνητικός! Έστω ότι ο προέλεγχος είναι θετικός και βάζω μπροστά για τις εγκαταστάσεις (οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά, επιγραφές, διακόσμηση, κτλ.) ενώ παραγγέλνω τον εξοπλισμό (που θέλει 2-3 μήνες να έρθει). Ας πούμε πιεσμένα τρεις μήνες όλα μαζί μετά από τον προέλεγχο. Μέχρι τώρα έχουν φύγει 4 μήνες. Πληρώνω και δεν έχω εισπράξει ακόμα τίποτα. Πρέπει να έχουν τελειώσει όλα και μετά να φωνάξω το Υγειονομικό και την Πυροσβεστική (υποτίθεται ότι ταυτόχρονα έχω κάνει και τη μελέτη πυρασφάλειας), οπότε η καθυστερήσεις αυτών των δύο προστίθενται στους 4 μήνες και τους κάνουν 6. (Τα διαστήματα θα ελεγχθούν.) Με τις εκθέσεις του Υγειονομικού μέσα και της Πυροσβεστικής, υποβάλλω τον φάκελο στο αρμόδιο γραφείο της Νομαρχίας. Σε 20 ημέρες έχουν καλυφθεί οι ελλείψεις του και δίνεται στο Νομάρχη για υπογραφή (με τις αργίες και τις καθυστερήσεις βάλε 1 μήνα και 6 οι προηγούμενοι πάμε στους 7). Βάζει και ο Νομάρχης ακόμα ένα μήνα και γίνονται οκτώ μήνες από την ενοικίαση του χώρου και δεν έχω εισπράξει δεκάρα, εκτός αν όλοι αυτοί εννοούν ότι θα παραβλέπουν αν λειτουργώ παράνομα!!! Και του στραβώνει του Νομάρχη και μου την απορρίπτει!!! Μη ρωτάς γιατί. Δεν σου λένε "διότι" οι Νομάρχες. Διότι η έκφρασή μου δημιουργεί υπόνοιες ότι δεν τον ... ψήφισα! Οι αίθουσες των δικαστηρίων είναι δεύτερο σπίτι για τους Νομάρχες! Τι γίνεται τότε;

Περίπτωση δεύτερη: υπάρχον γυμναστήριο.

Δεν υπάρχει η δικαιολογία ότι είχε άδεια με τον παλιό νόμο. Άλλωστε έχουν περάσει χρόνια που δεν θεωρεί και δεν ανανεώνει άδειες λειτουργίας γυμναστηρίων καμιά δημόσια αρχή και όλοι δούλευαν ξεκρέμαστοι. Ο νέος νόμος είναι τελείως διαφορετικός από τον παλιό και άρα όλα φτου κι απ' την αρχή. Διότι και οι νέοι γυμναστηριούχοι δεν είναι δίκαιο να περάσουν από την Ιερά Εξέταση ενώ οι παλιοί θα λουφάρουν! Και δεν πρέπει να το δεχθούν κι' όλας κάτι τέτοιο οι νέοι! Και υπάρχουν πολλά παλιά γυμναστήρια που ΔΕΝ πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου νόμου. Ετοιμαστήτε να κλάψουνε μανούλες ή να κυκλοφορήσει ... λαδάκι για τα καντήλια!!!


ΑΡΘΡΟ 8

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

1. Φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να λειτουργήσουν γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υποβάλλουν στην οικεία Νομαρχία αίτηση χορήγησης αδείας λειτουργίας, στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένα ποιες υπηρεσίες προτίθεται να προσφέρει το γυμναστήριο ή αθλητική σχολή. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

β. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών τη λειτουργία γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τέλεση κακουργήματος, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με τη υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 128Θ ν. 2725/1999, όπως τούτο προστέθηκε σ' αυτόν με το άρθρο 60 ν. 3057/2002.

γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του αιτούντος, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης.

δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι ο αιτών τη λειτουργία γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) η υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος.

στ. Απόδειξη καταβολής του παραβόλου, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος.

2. Νομικά πρόσωπα που προτίθενται να ιδρύσουν γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υποβάλλουν στην Νομαρχία αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου με τις τυχόν τροποποιήσεις του.

β. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, του οποίου προβλέπεται η δημοσίευση του καταστατικού του στο Πρωτοδικείο, βεβαίωση του Πρωτοδικείου περί μη τροποποίησής του.

γ. Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Νομάρχη, εάν δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

ε. Επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του οριζόμενου ως εκπροσώπου έναντι του Νομάρχη.

στ. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα της παρ. 1 περ. β του παρόντος άρθρου.

ζ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης.

η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών εκπρόσωπος δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος.

θ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τον αιτούντα εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, με τη οποία να δηλώνεται η υπηκοότητα των μελών του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου.

ι. Απόδειξη καταβολής του παραβόλου το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος.

3. Εάν την αίτηση καταθέτει αλλοδαπός ή στα μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου συγκαταλέγονται αλλοδαποί, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση σχετικής άδειας νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα.

4. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

α. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτιρίου ή των κτιρίων σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50), σε δύο (2) αντίγραφα, θεωρημένα από μηχανικό και επικυρωμένα από το Οικείο Πολεοδομικό Γραφείο.

Στα σχέδια χαρακτηρίζονται όλοι οι χώροι του κτιρίου (γραφεία, αίθουσες εκγύμνασης κλπ) και αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν των χώρων, καθώς και η συνολική επιφάνεια κάτοψης.

β. Δήλωση στατικής επάρκειας του κτιρίου για τη χρήση του ως γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό και επικυρωμένη από το οικείο Πολεοδομικό Γραφείο.

γ. Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτιρίου ή των κτιρίων του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία πρέπει να ανανεώνεται κάθε πενταετία, καθώς και πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την καταλληλότητα των χώρων υγιεινής, του χρησιμοποιούμενου πόσιμου νερού, του συστήματος αποχέτευσης και της τυχόν ηχορύπανσης.

δ. Ακριβές αντίγραφο της άδειας οικοδομής που περιέχει το χώρο του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.

ε. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών του διευθυντή του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

στ. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου του διευθυντή και των γυμναστών του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδίκημα της παρ. 1 περ. β. του παρόντος άρθρου.

ζ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του διευθυντή του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης.

η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του διευθυντή του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής ότι δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος.

θ. 'Εγγραφη σύμβαση από την οποία να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή από τον αιτούντα.

ι. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 διπλωματούχου ηλεκτρολόγου για την ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς και για τον πλήρη εξαερισμό του χώρου του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.

ια. Πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι ο χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής έχει υποβληθεί στις απαιτούμενες υγειονομικές απολυμάνσεις.

5. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις, απαιτείται η κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα υπό στοιχεία γ και ι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και των υπό στοιχεία α-ια της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση για τη οποία ζητείται η πιστοποίηση αθλητικής σχολής για τη λειτουργία της οποίας απαιτούνται ειδικές κτιριολογικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. Δ του παρόντος, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά (μελέτες εγκαταστάσεων και πιστοποιητικά καταλληλότητας εξοπλισμού) που αποδεικνύουν ότι η αθλητική σχολή πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσει η οικεία αθλητική ομοσπονδία.

7. Σε περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, χωρίς να συνυποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία τα οποία ορίζονται στις παραπάνω παραγράφους, καθώς και εάν από τα προσαγόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, όπως ορίζονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του παρόντος, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα.

 

Σχόλια

 


ΑΡΘΡΟ 13

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης αθλημάτων που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του μέσα σε προθεσμία δέκα (10) μηνών από την δημοσίευσή του. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.

2. Ειδικά για την προσαρμογή των ιδιοκτητών της προηγούμενης παραγράφου στις διατάξεις του άρθρου 4, η προθεσμία ορίζεται σε τρία (3) έτη από την δημοσίευση του παρόντος, με εξαίρεση την περίπτωση αζ της πρώτης παραγράφου αυτού, για την οποία η προθεσμία ορίζεται στους έξι (6) μήνες.


ΑΡΘΡΟ 14

Το Διάταγμα αυτό ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υφυπουργό Πολιτισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Σχόλια

Πετάχτηκα στα δύο τελευταία άρθρα για να σας επιστήσω την προσοχή στις προθεσμίες μη τυχόν σας πιάσουν στον ύπνο και σας κλείσουν τα γυμναστήρια.


 


Αρχική     Επικαιρότητα     Εξοπλισμοί